Udskriv denne side

Generalforsamling 2019

 

Generalforsamling
Tirsdag, den 5. februar 2018, kl. 19.00
Østergade 1, HvalsøDagsordenen er følgende:1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning ved formanden (Bjarne Ego Jørgensen)

3)    Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet ved kassereren (Knud A. Hansen)

4)  Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2019

5)  Indkomne forslag (der skriftligt er tilsendt bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen.

6)    Foreløbig aktivitetsplan for 2019 – ved formanden.

7)    Valg af bestyrelse. .

8)   Valg af to bestyrelsessuppleanter. (Der vælges en 1. suppl. og en 2.suppl.) .

 

9)   Valg af kritisk revisor.Henning E. Nielsen er for nuværende revisor og villig til genvalg..

10)   Eventuelt.Bestyrelsen serverer kaffe/te og diabetesvenlig kage under generalforsamlingen.